fisegb

Eero Kivinen

Eero toimii SAKKI ry:ssä sosiaalipoliittisena asiantuntijana ja amisbarometrissä hänen vastuualueinaan ovat hankkeen koordinointi sekä viestintä. 

puh: 050 412 8949
mail: eero.kivinen@sakkiry.fi

Elina Nurmikari

Elina työskentelee Otuksessa kehittämispäällikkönä ja vastaa amisbarometrissa tiedonkeruu- ja tutkimusyhteistyöstä

puh: 050 365 8944
mail: elina.nurmikari@otus.fi

Tutkimuksen teknisestä toteutuksesta vastaavat:

Tiedonkeruusta ja analyysityökalusta vastaa:

Juhani Saari

Tutkija OTUS, (Tutkimuksen sisällöt)
Puh 050 368 1952, juhani.saari@otus.fi